vad är coaching?

Coaching lämpar sig väl för dig som vill komma vidare i ditt liv men inte riktigt vet vad du egentligen vill. Och dig som behöver en varsam men kraftfull knuff i rätt riktning för att göra en förändring eller nå ett mål som du redan har i sikte.

Coaching betyder förflyttning - att flytta från nuläge till ett önskat läge. Professionell coaching skiljer sig från annan coaching genom att den följer en internationellt vedertagen och beprövad standard (International Coach Federations standard). Läs gärna mer på www.icfsverige.se. 
 

coaching hos sund by petra

Sund by Petra passar dig som vill utmana dig själv och vill testa att ta små steg utanför din bekvämlighetszon. Kanske leker vi lite, använder olika typer av kort, naturen eller andra metoder - din coach är din verktygslåda. Hos Sund by Petra bygger coachingen på ett inlyssnande och empatiskt förhållningssätt. Välkommen med allt ifrån konkreta probelm till att utforska det du innerst inne vill med ditt liv.

 

klientens roll

Coaching kommer av ordet coach, dvs ursprungligen vagn. Det betyder inte att klienten bara åker med på resan, utan tar själv ansvar för sin process. Coachen står för verktygslådan.
Professionell coaching är mer än en resultat- och lösningsfokuserad samtalsteknik. I coachingen skapas medvetenhet hos klienten som resulterar i insikter. Dessa insikter lägger grunden till vilken lösning eller handling som klienten sedan väljer. Klienten är därmed själv ansvarig för sin process, sina val och handlingar och det är alltid klientens agenda som hålls.

Coaching arbetar med den vuxna, friska och resursstarka människan till skillnad från terapi där mycket fokus ligger på dåtid och att låsa upp blockeringar från barndomen.

jag söker handledning och råd, får jag det?

I den profesionella coachingen ges inte råd och instruktioner som exempelvis inom coaching i idrotten, men Sund by Petra kan ge coachande handledning inom flera områden såsom inom HR, ledarskapsutveckling och stresshantering.