Alla behöver byta perspektiv ibland. Individer, företagsledningar, chefer och medarbetare. Det hjälper oss att säkerställa att vi är på väg i rätt riktning. På ett hållbart sätt, säger Petra Persson, grundare och ägare till Sund by Petra.

vårt erbjudande

Sund by Petra riktar sig till företag som vill erbjuda medarbetarna möjlighet att stärka sin hälsa och sin förmåga att hantera stress.

Hållbarhet, empati, reflektion och balans är våra ledord. Vi vill bidra till ett sundare samhälle, arbetsplatser och individer. 

friskvårdsarbete på ARBETSPLATSEN - Mediyoga, mindfulness samt balansprogrammet

Det finns forskningsbaserad evidens som visar att MediYoga hjälper många med stressrelaterade besvär och med ont i huvudet, nacken och ryggen. Framförallt sänker den individens generella stressnivå och verkar förebyggande mot ohälsa.

Eftersom MediYoga kan utföras sittandes på stol är det lätt att göra den i kontorsmiljö. Allt som behövs är ett konferensrum och några stolar. Inget ombyte behövs.

Balansprogrammet är väl utprövat på företag och syftar till att under sex veckor ge medarbetarna enkla och effektiva verktyg för att få bättre balans i vardagen. Programmet bygger på MediYoga, Mindfulness samt reflektionsövningar.

MediYoga och Mindfulness går utmärkt att göra på stol och i vanliga kläder.

MediYoga och Mindfulness går utmärkt att göra på stol och i vanliga kläder.

hr-kompetens med inriktning mot arbetsmiljö och friskvård

Sjukskrivningarna i samhället ökar, och behovet av att arbeta förebyggande med personalens hälsa har ökat. Inte minst i och med den AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö som föreskriver att ingen arbetstagare ska bli sjuk på grund av arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Stressrelaterad ohälsa och muskuloskeletala besvär är de sjukskrivningskategorier som ökar mest. Det skapar inte bara lidande för den enskilde medarbetaren, utan produktionsbortfall. Rehabilitering och sjukskrivningar är kostsamma för arbetsgivaren. Att anta ett annat perspektiv och arbeta förebyggande lönar sig.

Sund by Petra har kompetens inom HR, med inriktning mot arbetsmiljö och friskvård, och hjälper er även konsultativt inom området. Vi kan exempelvis ge råd och stöd, samt erbjuda föreläsningar inom stress- och hälsa.

Ledarskaps- och medarbetarcoaching

Sund by Petra hjälper ert företag att utveckla cheferna i sina ledarroller med hjälp av coaching. Vi kan även erbjuda era medarbetare karriärcoaching i samband med omställning, eller som en del av er personalpolitik. 

Välkommen att kontakta oss!

Vi lämnar gärna offert på abonnemang av våra tjänster. Sund by Petra kommer gärna till ert företag och berättar mer samt håller ett första kostnadsfritt prova-på-pass för er. 

info@sundbypetra.se
0730 - 42 69 86
 

 
Att satsa på medarbetarnas hälsa är lönsamt. Arbetsgivaren får tillbaka mellan tre och åtta kronor per satsad krona beroende på förutsättningar och utgångsläge. Men normalt får arbetsgivare i alla fall fem kronor tillbaka, säger hälsorevisorn Stefan Lundström.